Wij zien het als onze persoonlijke passie en missie om kinderen & volwassenen te leren kijken, interpreteren en hun verhalen te vertellen met behulp van beeld en taal. Wij gebruiken hierbij de methodes Visual Thinking Strategies (VTS) en Visible Thinking (VT)

Bij VTS en VT vertellen de deelnemers aan de hand van een kunstwerk wat ze zien. De in Amerika ontwikkelde succesvolle methodes stimuleren onder andere het waarnemingsvermogen, het kritisch-analytisch denken, verbetert de taalontwikkeling en leert sociale vaardigheden aan.

LAATSTE NIEUWS

NIEUW! Online VTS coaching sessies

In september 2020 zullen er online coaching sessies verzorgt worden door Michal Butink in opdracht van VTS Nederland. Het is bedoelt voor VTS facilitators die een basis-of gevorderen VTS training hebben gevolgd. In een serie van 3 sessies worden je VTS vaardigheden aangescherpt en ontdek je de mogelijkheden van VTS online. Hou de website van VTS Nederland in de gaten om je op te geven.

VTS online met team ING

Nieuw! In een sessie van een uur ontdek je samen met je team de mogelijkheden van Visual Thinking Strategies.
Beeldmakers ging met het team van de ING aan de slag en faciliteerde online VTS gesprekken.

Reactie van een deelnemer: “Ik denk dat de methode meer met zich meebrengt dan alleen het kijken naar kunst. Het is aandacht geven aan dat waar je naar kijkt, of dat nu een kunstwerk is, of een uitdaging waar je als team voor staat. Het is leren kijken en luisteren naar elkaar. En elkaars observaties, argumenten en meningen respecteren. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een kritische houding om te komen tot meer inzichten, andere perspectieven en verdieping in het geobserveerde. Zonder het juiste verhaal of één waarheid na te streven. Een hele mooie methode om mee te geven aan de mens en de samenleving.”

Online educatie programma ‘Bekijk het maar!’ Framer Framed

In opdracht van- en in samenwerking met Framer Framed ontwikkelde Beeldmakers in Coronatijd een online kunst educatieprogramma ‘Bekijk het maar!’ voor groep 7&8 PO en klas 1 VO
‘Bekijk het maar!’ is een serie van 3 filmpjes met werkbladen en steeds staat 1 kunstwerk uit de tentoonstelling centraal waar leerlingen mee aan de slag gaan.

Beeldmakers & Framer Framed

Beeldmakers en Framer Framed zijn in december 2019 een samenwerking aangegaan. Framer Framed is een tentoonstellingsruimte in Amsterdam Oost. De educatieve programma’s van Framer Framed worden in samenwerking met Beeldmakers ontwikkeld. Vanaf 8 jaar wordt Visual Thinking Strategies als methode toegepast in programma’s voor leerlingen. Daarnaast traint en coacht Michal Butink de medewerkers en is betrokken bij de invulling van de educatieve jaarprogramma’s.
framerframed.nl/en/educatie

Beeldmakers & VTS Nederland

Michal Butink werkt in opdracht van VTS Nederland al jarenlang als coach tijdens VTS basistrainingen. Sinds 2019 ook als trainer. Ook geeft Michal Butink workshops en lezingen voor VTS Nederland.

VT & VTS workshop Masterclass Art Mediation, Rijksakademie voor beeldende kunsten

Al vanaf 2015 wordt Beeldmakers elk jaar geboekt om de 1 daagse training Visible Thinking en Visual Thinking Strategies aan de studenten van de Masterclass Art Mediation aan de Rijksakademie voor beeldende kunsten te geven. Het is elk jaar weer een bijzondere en inspirerende dag.

Tweedaagse VTS training Nederlands Fotomuseum door Michal Butink

De museumdocenten van het Nederlands Fotomuseum in Rotterdam hebben de tweedaagse VTS training van Michal Butink gevolgd. Daarnaast hebben alle vrijwilligers en het MT een workshop Visible Thinking gekregen.

VTS gesprekken op Osdorpse Montessori School voor VTS Nederland

In opdracht van VTS Nederland faciliteerde Michal Butink VTS gesprekken met alle leerlingen van groep 1/2 en de groepen 7/8 over kunstwerken in de openbare ruimte in de buurt. Na de gesprekken deden de kinderen een verwerkingsopdracht. De kleuters werkten met klei en de leerlingen uit groep 7/8 werkten met fotografie.

Visible Thinking op de Willibrordschool

Vorig schooljaar deden we een groot schoolbreed project op deze school en maakten we een permanent kunstwerk met alle leerlingen van de school. Daarnaast gaven we alle leerkrachten een training over VTS. Dit schooljaar hebben we een training gegeven aan het hele team over Visible Thinking. Leuk om met dit enthousiaste team te werken!

Google leert kijken

Voor Google Summerfest 2016 gaven we 5 trainingen waarbij we de Googlers met Visual Thinking Strategies en Visible Thinking op een ander manier naar kunst leerden kijken door te observeren, redeneren, beargumenteren en interpreteren.

VTS training op De Willibrord met subsidie leerlijnenlab Mocca.

Naast een schoolbreed project zijn we bezig met een introductie en een training voor de leerkrachten in VTS (visual thinking strategies) om deze methode te kunnen implementeren binnen hun school.

Visual Thinking Strategies op het Vossius Gymnasium.

Alle eerste jaars leerlingen hebben van ons een workshop gekregen waarbij we interessante VTS gesprekken met ze hebben gevoerd, soms wel 30 minuten over één foto! Daarnaast hebben de leerlingen een brainstorm oefening en een fotografie opdracht gedaan binnen het thema gevoel.